DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP - Nhà máy sơn Jotun

Danh mục

Liên kết Website

    Đang cập nhật

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

  • DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP - Nhà máy sơn Jotun

Ngày đăng: 22/04/2014, 02:13 pm
Nhà máy sơn Jotun

Nhà máy sơn Jotun

Giải pháp chiếu sáng:

- Đèn highbay MDK900 (sản phẩm cũ- hiện tại sản phẩm mới là HPK138): 41 bộ

- Đèn chống thấm TCW097 2x36w: 52 bộ

- Đèn đường SRX: 8 bộ

-  Đèn pha MMF383: 8 bộ

Các hoạt động khác